CEPA Publications

Displaying 226 - 250 of 731

Jessica Chu

,

Prashant Loyalka

,

James Chu

,

Qinghe Qu

,

Yaojiang Shi

,

Guirong Li

2015

Hongmei Yi

,

Linxiu Zhang

,

Yezhou Yao

,

Aiqin Wang

,

Yue Ma

,

Yaojiang Shi

,

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

Scott Rozelle

2015

Yaojiang Shi

,

Linxiu Zhang

,

Yue Ma

,

Hongmei Yi

,

Chengfang Liu

,

Natalie Johnson

,

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

Scott Rozelle

2015

Prashant Loyalka

,

Jianguo Wei

,

Yingquan Song

,

Weiping Zhong

,

Chu Yang

2015

Matthew B. McQueen

,

Jason D. Boardman

,

Ben Domingue

,

Andrew Smolen

,

Joyce Tabor

,

Ley Killeya-Jones

,

Carolyn T. Halpern

,

Eric A. Whitsel

,

Kathleen Mullan Harris

2014

Pages