CEPA Publications

Displaying 151 - 175 of 704

Dalton Conley

,

Thomas Laidley

,

Daniel W. Belsky

,

Jason M. Fletcher

,

Jason D. Boardman

,

Ben Domingue

2016

Huan Wang

,

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

Tao Xin

,

Tao Xin

,

Yaojiang Shi

,

Qinghe Qu

,

Chu Yang

2016

Richard J. Shavelson

,

Ben Domingue

,

J. Marino

,

A.M. Mantilla

,

J.A. Morales

,

E. Wiley

2016

Ben Domingue

,

Robbee Wedow

,

Dalton Conley

,

Matthew McQueen

,

T Hoffman

,

Jason D. Boardman

2016

Harry Brighouse

,

Helen F. Ladd

,

Susanna Loeb

,

Adam Swift

2016

Elena Kardanova

,

Prashant Loyalka

,

Igor Chirikov

,

Lydia Liu

,

Guirong Li

,

Huan Wang

,

Ekaterina Enchikova

,

Henry Shi

,

Natalie Johnson

2016

Niny Khor

,

Lihua Pang

,

Chengfang Liu

,

Fang Chang

,

Di Mo

,

Prashant Loyalka

,

Scott Rozelle

2015

Pages