Journal Articles

Displaying 151 - 175 of 396

Prashant Loyalka

,

Lan Liu

,

Gong Chen

,

Xiaoying Zheng

2014

Jason D. Boardman

,

Ben Domingue

,

Casey L. Blalock

,

Brett C. Haberstick

,

Kathleen Mullan Harris

,

Matthew B. McQueen

2014

Donald Boyd

,

Hamilton Lankford

,

Susanna Loeb

,

James Wyckoff

2013

Thomas Dee

,

Erin Todd Bronchetti

,

David Huffman

,

Ellen Magenheim

2013

Thomas Dee

,

Brian A. Jacob

,

Nathaniel Schwartz

2013

Hongmei Yi

,

Linxiu Zhang

,

Chengfang Liu

,

Ai Yue

,

Chu Yang

,

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

May Maani

,

Jianguo Wei

2013

Prashant Loyalka

,

Chengfang Liu

,

Yingquan Song

,

Hongmei Yi

,

Xiaoting Huang

,

Jianguo Wei

,

Linxiu Zhang

,

Yaojiang Shi

,

James Chu

,

Scott Rozelle

2013

Pages