Working Papers

Displaying 61 - 90 of 108

Ben Domingue

,

Daniel Belsky

,

Jason Fletcher

,

Dalton Conley

,

Jason D. Boardman

,

Kathleen Mullan Harris

2017

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

Guirong Li

,

S. Yao

,

L.Y. Gao

,

Hongmei Yi

2017

L. Wang

,

M.Y. Wu

,

Yaojiang Shi

,

Y.Z. Cheng

,

Prashant Loyalka

,

James Chu

,

K. Kenny

,

Scott Rozelle

2017

Prashant Loyalka

,

Anna Popova

,

Guirong Li

,

Chengfang Liu

,

Henry Shi

2017

Prashant Loyalka

,

Guirong Li

,

Elena Kardanova

,

Igor Chirikov

,

Lydia Liu

,

N. Yu

,

S.F. Hu

,

Ma Lipping

,

Fei Guo

,

Henry Shi

,

Natalie Johnson

,

Huan Wang

2016

Pages