Suburbanització, fragmentació de districtes escolars i segregació escolar

Author/s: 

Sean F. Reardon

Year of Publication: 
2009
Editor/s: 
In Miquel Àngel Alegre, Xavier Rambla, and Òscar Valiente (Eds.)
Publication: 
L'Elecció de Centre Escolar a Catalunya. Elements per a un Debat
Publisher: 
Barcelona, Spain: Fundació Jaume Bofill

Malgrat que alguns aspectes de la segregació racial a les escoles de les zones urbanes s'han examinat extensament, encara sabem relativament poca cosa sobre els patrons, les causes i les conseqüències de la segregació escolar a les zones suburbanes. Així mateix, tampoc no sabem gaire cosa sobre la naturalesa de la relació entre la segregació racial i la segregació socioeconòmica (tant a zones urbanes com a suburbanes). Aquests temes cada vegada tenen més importància a causa de la migració de famílies amb rendes baixes o de minories des de zones urbanes o rurals cap a zones suburbanes, amb una experiència molt limitada o sense les estructures necessàries per donar servei de manera equitativa a grans poblacions d'estudiants pobres o procedents de minories (Reardon & Yun, 2001).

Primary Research Area:

Topic Areas:

APA Citation

Reardon, S.F. (2009). Suburbanització, fragmentació de districtes escolars i segregació escolar. In Miquel Àngel Alegre, Xavier Rambla, and Òscar Valiente (Eds.), L'Elecció de Centre Escolar a Catalunya. Elements per a un Debat. Barcelona, Spain: Fundació Jaume Bofill.