CEPA Publications

Displaying 1 - 25 of 529

Ben Domingue

,

Robbee Wedow

,

Dalton Conley

,

Matthew McQueen

,

T Hoffman

,

Jason D. Boardman

Forthcoming

Hongmei Yi

,

Yingquan Song

,

Chengfang Liu

,

Xiaoting Huang

,

Linxiu Zhang

,

Yunli Bai

,

Yaojiang Shi

,

Chu Yang

,

Huan Wang

,

Huan Wang

,

Prashant Loyalka

,

James Chu

,

Scott Rozelle

Forthcoming

Yaojiang Shi

,

Linxiu Zhang

,

Yue Ma

,

Hongmei Yi

,

Chengfang Liu

,

Natalie Johnson

,

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

Scott Rozelle

Forthcoming

Ben Domingue

,

Dalton Conley

,

Jason Fletcher

,

Jason D. Boardman

2015

Daphna Bassok

,

RaeHyuck Lee

,

Sean F. Reardon

,

Jane Waldfogel

2015

Pages