CEPA Publications

Displaying 1 - 25 of 557

Harry Brighouse

,

Helen F. Ladd

,

Susanna Loeb

,

Adam Swift

Forthcoming

Ben Domingue

,

Robbee Wedow

,

Dalton Conley

,

Matthew McQueen

,

T Hoffman

,

Jason D. Boardman

Forthcoming

Chengchao Zhou

,

Sean Sylvia

,

Linxiu Zhang

,

Renfu Luo

,

Hongmei Yi

,

Chengfang Liu

,

Yaojiang Shi

,

Prashant Loyalka

,

James Chu

,

Alexis Medina

,

Scott Rozelle

2015

Ilana M. Umansky

,

Sean F. Reardon

,

Kenji Hakuta

,

Karen D. Thompson

,

Peggy Estrada

,

Katherine Hayes

,

Hilda Maldonado

,

Susan Tandberg

,

Claude Goldenberg

2015

Pages