Journal Articles

Displaying 1 - 25 of 314

Daniel W. Belsky

,

Terrie E. Moffitt

,

David L. Corcoran

,

Ben Domingue

,

HonaLee Harrington

,

Sean Hogan

,

Renate Houts

,

Sandhya Ramrakha

,

Karen Sugden

,

Benjamin S. Williams

,

Richie Poulton

,

Avshalom Caspi

Forthcoming

Dalton Conley

,

Thomas Laidley

,

Daniel W. Belsky

,

Jason M. Fletcher

,

Jason D. Boardman

,

Ben Domingue

Forthcoming

Harry Brighouse

,

Helen F. Ladd

,

Susanna Loeb

,

Adam Swift

Forthcoming

Richard J. Shavelson

,

Ben Domingue

,

J. Marino

,

A.M. Mantilla

,

J.A. Morales

,

E. Wiley

2016

Ben Domingue

,

Robbee Wedow

,

Dalton Conley

,

Matthew McQueen

,

T Hoffman

,

Jason D. Boardman

2016

Chengchao Zhou

,

Sean Sylvia

,

Linxiu Zhang

,

Renfu Luo

,

Hongmei Yi

,

Chengfang Liu

,

Yaojiang Shi

,

Prashant Loyalka

,

James Chu

,

Alexis Medina

,

Scott Rozelle

2015

Hongmei Yi

,

Yingquan Song

,

Chengfang Liu

,

Xiaoting Huang

,

Linxiu Zhang

,

Yunli Bai

,

Yaojiang Shi

,

Chu Yang

,

Huan Wang

,

Huan Wang

,

Prashant Loyalka

,

James Chu

,

Scott Rozelle

2015

Pages