Journal Articles

Displaying 26 - 50 of 358

Hongbin Li

,

Prashant Loyalka

,

Scott Rozelle

,

Binzhen Wu

2017

Kristin Porter

,

Sean F. Reardon

,

Fatih Unlu

,

Howard Bloom

,

Joseph P. Robinson-Cimpian

2017

Fan Li

,

Yingquan Song

,

Hongmei Yi

,

Jianguo Wei

,

Linxiu Zhang

,

Yaojiang Shi

,

James Chu

,

Natalie Johnson

,

Prashant Loyalka

,

Scott Rozelle

2016

Daniel W. Belsky

,

Terrie E. Moffitt

,

David L. Corcoran

,

Ben Domingue

,

HonaLee Harrington

,

Sean Hogan

,

Renate Houts

,

Sandhya Ramrakha

,

Karen Sugden

,

Benjamin S. Williams

,

Richie Poulton

,

Avshalom Caspi

2016

Dalton Conley

,

Thomas Laidley

,

Daniel W. Belsky

,

Jason M. Fletcher

,

Jason D. Boardman

,

Ben Domingue

2016

Pages