Journal Articles

Displaying 101 - 125 of 347

Ben Domingue

,

Jason Fletcher

,

Dalton Conley

,

Jason D. Boardman

2014

Jason D. Boardman

,

Ben Domingue

,

Casey L. Blalock

,

Brett C. Haberstick

,

Kathleen Mullan Harris

,

Matthew B. McQueen

2014

Prashant Loyalka

,

Lan Liu

,

Gong Chen

,

Xiaoying Zheng

2014

Donald Boyd

,

Hamilton Lankford

,

Susanna Loeb

,

James Wyckoff

2013

Thomas Dee

,

Erin Todd Bronchetti

,

David Huffman

,

Ellen Magenheim

2013

Thomas Dee

,

Brian A. Jacob

,

Nathaniel Schwartz

2013

Hongmei Yi

,

Linxiu Zhang

,

Chengfang Liu

,

Ai Yue

,

Chu Yang

,

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

May Maani

,

Jianguo Wei

2013

Pages